Saturday, September 10, 2011

Afera, Olldashi ia dha monopolin firmës pa licencëJo vetëm monopol, jo vetëm në shkelje të të gjitha rregullave të konkurrueshmërisë, por edhe pa dokumente.Grykësia është mëkati më i madh. Në dokumentet që gazeta disponon për aferën Olldashi në lidhje me monopolin e internetit, dalin qartë edhe shkelje të tjera të ligjeve. Kontrolli i faqeve zyrtare të internetit edhe në Ministrinë e Olldashit tregon që firma, të cilën ministri e zgjodhi pa konkurrencë të kryejë investimet e fibrave optikë nën rrugët kryesore të vendit, jo vetëm ka qenë e vetme, por nuk ka pasur as dokumentet e nevojshme. Dy institucionet përgjegjëse për pajisjen me licencat e duhura janë Ministria e Punëve Publike dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Por, me sa duket, fshehtësia dhe shpejtësia e lidhjes së kontratës e kanë nxituar jashtë mase edhe kontrollin e dokumenteve që duhen në këtë rast.
Licenca e parë
Të gjitha firmat shqiptare, që duan të kryejnë punime, duhet të pajisen me licencë. Kjo licencë, në bazë të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 – Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, jepet nga Ministria e Punëve Publike. Licenca jepet për të vërtetuar aftësitë e firmës për të kryer këto punime. Të nxitur nga Kryeministri për transparencë edhe on-line, faqja zyrtare e Ministrisë së Transporteve ka të vendosur edhe të gjitha firmat, që kanë licencë për punime në ndërtim. Gazeta kontrolloi dhe zbuloi se regjistri i rifreskuar, deri në janar 2011 nuk e kishte firmën ATU si pjesë të saj. Duke u bazuar te ky regjistër dhe te data e dhënies të së drejtës firmës, pra në muajin gusht 2010, del qartë se Olldashi në urdhrin e tij numër 120 për lidhjen e kontratës ekskluzive, ka shkelur ligjin “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. Habia është se licencën e jep vetë Olldashi dhe, sigurisht, kur favorizoi nxitimthi firmën, mund të favorizonte nxitimthi edhe dhënien e licencës, por të paktën sipas regjistrit të Olldashit kjo nuk ka  ndodhur.
Licenca e dytë
Detyrimi dytë, të cilin duhet të plotësonte firma, të paktën para se të aplikonte dhe të firmoste kontratën ekskluzive për shtrimin e fibrave optike nën rrugë, është regjistrimi në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Autoritet i krijuar pikërisht për këtë detyrë. Gazeta kontrolloi listën deri dje pasdite në adresën e AKEP dhe rezultoi se “Albanian Telecommunications Union” ishte regjistruar atje më 1 dhjetor 2010, pra shumë më vonë sesa 23 gushti 2010, kur ministri i dha të drejtën ekskluzive për punimet e fibrave optike nën rrugë. Sipas ligjit 9918, datë 19/05/2008 “Për Komunikimet Elektronike ne Republikën e Shqipërisë”, duhet që firma përpara se të merrte këtë të drejtë, të ishte pajisur me këtë dokument.
Sidoqoftë, gazeta i ka bërë këto hulumtime në faqet zyrtare të dy institucioneve përgjegjëse për këto detyra. Është edhe detyrë e AKEP të kontrollojë se si një e drejtë ekskluzive që kryhet nga një firmë për shtrimin e fibrave optike, nuk është në regjistrin e saj që nga fillimi i punimeve.


No comments: