Thursday, December 22, 2016

Kastriot Dervishi publikon modelin e betimit të nëpunësit në regjimin fashist

Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të regjimit fashist, betoheshin rregullisht të gjithë nëpunësit e shtetit. Një model i shkresës së këtij betimi, ndodhet bashkëlidhur.