Sunday, August 21, 2011

Vendosje urash


Vendosje urash

Fotografi familjare me një zonjë: kryetarët e shteteve dhe të qeverive të 28 vendeve të NATO-s në prill 2009 festuan në „Brücke der zwei Ufer“ (Ura e dy brigjeve) në Kehl të Gjermanisë dhe në Strazburg të Francës kthimin e Francës në strukturat komanduese të aleancës.

No comments: