Sunday, August 21, 2011

Çtensionim


Çtensionim

Më 1990 partnerët e aleancës vendosën të ftojnë shtetet e Traktatit të Varshavës për t’ u dhënë fund rivalitetetve dhe për të deklaruar dorëheqjen nga dhuna. Ky hap u ndërmorr në kuadrin e KSBE-së (Konferenca për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë) në nëntor 1990 në Paris. (Në fotografi: Presidenti i SHBA-së Gerog Bush (I) dhe sekretari i parë i KQ të BS, Mihail Gorbaçov)

No comments: