Sunday, August 21, 2011

Organizimi


Organizimi

NATO përbëhet nga një strukturë civile dhe një ushtarake. Këshilli i Atlantikut Verior është forumi më i lartë vendimmarrës krahas Komisionit të Planifimkimit të Mbrojtjes dhe Grupit për Planifikimin Bërthamor. Kryesimin në të tria forumet civile e ka Sekretari i Përgjithshëm, i cili që nga viti 2009 është Anders Fogh Rasmussen. Organi më i lartë ushtarak është Komisioni Ushtarak.

No comments: