Sunday, August 21, 2011

Ndryshime


Ndryshime

Ribashkimi i Gjermanisë, rënia e Bashkimit Sovjetik dhe ndryshimet politike në Evropën Qendrore dhe Lindore qysh nga 1989 çuan në kthesën e politikës së sigurisë në Evropë. Armiku i aleancës perëndimore tashmë nuk ekzistonte dhe ndër shtetet e NATO-s u hap diskutimi se si duhej reaguar ndaj situatës së re.

No comments: