Sunday, August 21, 2011

Traktati i Varshavës


Traktati i Varshavës

1955 RFGJ pranohet në NATO me sovranitet të zgjeruar dhe me forcat e veta të armatosura – Bundesverin. Nga ana tjetër krijohet Traktati i Varshavës – Aleancë Ushtarake e Bllokut Lindor (Bashkimi Sovjetik, Bullgaria, Hungaria, Polonia, Rumania dhe Shqipëria) Ky traktat (1955 – 1991) nën drejtimin e Bashkimit Sovjetik ishte kundërpoli i NATO-s gjatë Luftës së Ftohtë.

No comments: