Sunday, August 21, 2011

Shpërbërja


Shpërbërja

Pas shpërbërjes përfundimtare të Traktatit të Varshavës në korrik 1991, NATO vendosi një strategji të re për sigurimin e paqes. Për vazhdimësinë e shkëmbimeve mbi çështjet e sigurisë në 1991 u krijua Këshilli i Kooperimit, i përbërë nga anëtarët e NATO-s dhe ish-anëtarët e Traktatit të Varshavës. (Në fotografi: Mbledhja e jashtëzakonshme për shpërbërjen e Traktatit të Varshavës)

No comments: