Sunday, August 21, 2011

Misionet jashtë territorit


Misionet jashtë territorit

Ndër orientimet e reja të NATO-s bën pjesë edhe marrëveshja e gatishmërisë për të ndërmarrë misione jashtë territorit të vet aleancës (out of area), kur këtë e kërkon gjendja e sigurisë dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-së jep miratimin. Sulmet ajrore të NATO-s në prill 1999 kundër Jugosllavisë gjatë luftës së Kosovës (pa mandat të OKB-së) ngjallën kritika të forta ndërkombëtare.

1 comment:

Maheen said...

Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. roid stop