Wednesday, December 13, 2023

Çfarë shkruan në letrën e tij për Kuvendin, kreu i SPAK, Altin Dumani

 


Kreu i SPAK  i është drejtuar sot Kuvendit me një letër ku kërkon leje për kalimin e masës ndaj kreut të opozitës, Sali Berisha nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie ose me burg.

Letra

E nderuar znj. Kryetare e Kuvendit!
‘Te nderuar Deputete te Kuvendit !
Mbèshtetur ne nenin 73 te Kushtetutes se Republikes si Shqiperise, nenin 231, 260, 288, 289 tE K.Pr. Penale, si dhe ne Rregulloren e Kuvendit te Republikes st Shqipërise, nenet 13 dhe 118, bashkelidhur ju perejellim kerkesen per dhenien e autorizimit nga Kuvendi i Republikes se Shqipèrise, per arrestimin/heqjen e lirise se deputetit Sali BERISHA, nepërmjet zèvendesimit te mas¢s se sigurimit personal shtrêngues nga ajo e “Detyrimit për t’u paragitur ne policine giygèsore”, parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale dhe “Ndalim i daljes jashte shterit” parashikuar nga neni 233 i K.Pr.Penale, ne ate te arrestit ne burg/ arrest n₴ shtëpi, parashikuar nga nenet 238/237 te K.Pr.Penale, ne kuadrin e procedimit penal nr. 287 te vitit 2020, te Prokurorise se Posagme Kunder Korrupsionit de Krimit te Organizuar Tiran₴.
Githashtu ne respektim te nenit 288 pika 2, te K.Pr.Penale, bashkalidhur geni relacionin e arsyetuar, te shogèruar me provat përkatèse.

No comments: