Saturday, June 15, 2013

Pasojat e britmës ndaj fëmijëve

Hulumtimet kanë treguar se britma ndaj fëmijëve mund të lërë pasoja të përhershme. Në të vërtetë, shumë fëmijë, të cilëve vazhdimisht u bërtitet, mund të bëhen mospërfillës dhe jo vetëm që nuk do ta dëgjojnë personin e rritur, por do të fillojnë edhe të mbrohen dhe të kundërshtojnë edhe më tepër, gjë që të rriturit do t’i sjellë deri te dëshpërimi.

Fatkeqësisht, këtë rast e kemi të shpeshtë në klasa, kur mësuesi e qorton nxënësin për shkak të sjelljes së tij të keqe dhe për shkak të mosrespektimit. Mësuesi më së shpeshti në sjellje të tillë reagon me britmë, ashtu që përsëri të vendosë kontrollin dhe të tregojë se kush është kryesori. Ajo metodë ndoshta mund të funksionojë herën e parë dhe nxënësi do të ndjejë dobësinë dhe do të qetësohet.
Por, pas disa incidenteve të tilla, kjo nuk do jetë e fuqishme, sepse fëmija do të kuptojë se qëllimi i vetëm i të rriturit është ta mbajë në një vend. Për këtë arsye fëmija në fund do të ndjehet i padobishëm, gjë që mund të lë pasoja negative dhe të dëmshme.
Fëmija do të fillojë të besojë në to, pa kurrfarë distance, kështu që do të përfundojë se nëse tashmë është i padobishëm mund të fillojë edhe të sillet keq. Tekstualisht, përfundimi i tij do të jetë: “Nëse jam i padobishëm, askush nuk brengoset për mua dhe për këtë arsye mund të bëjë çfarë të dua”. Do të krijohet spirali i sjelljes, nga i cili do të jetë vështirë për të dalë, sepse fëmija me sjelljen e keqe të tij dëshiron të tërheqë vëmendjen që i mungon pa marrë parasysh që është vëmendje negative.

No comments: