Wednesday, March 7, 2012

Mashtrimi me kreditë, pranga djalit të Muho Asllanit

DURRES - Ardian Asllani, djali I madh i ish-anëtarit të Byrosë Politike të Komitetit Qëndror, Muho Asllani, është arrestuar nga njësia hetimore Task-Forcë
në Durrës, pasi në 4 raste ka vjedhur lekët e kredisë që qyetarët depozitonin në shoqërinë NOA Sh.a. Anëtari I familjes së ish-zv/ministrit të Bujqësisë në periudhën e komunizmit, ka punuar si officer kredie në shoqërinë NOA Sh.a nga 1 shtatori 2007 deri në 22 korriku 2011. Gjatë kësaj periudhe ai ka arritur të vjedhë plot 17 milion lekë, para këto që depozitoheshin nga kredimarësit por që në fakt agjenti i kredisë Ardian Asllani nuk I arkëtonte por i mbante vetë. Kjo skemë grabitje është pikasur nga punonjësit e bankës, të cilët kanë vendosur shkarkimin nga detyra të Ardian Asllanit dhe në datën 27 korrik i janë drejtuar prokurorisë së rrethit Durrës me një kallëzim penal ndaj ish-agjentit të kredisë, duke e akuzuar Asllanin për akuzën e "Vjedhjes së kryer duke shpërdoruar detyrën" si dhe "Falcifikimit të dokumentave". Në pranga ka rënë dheNelion Delliallisi, i cili ka abuzuar në tre raste si dhe një tjetër është shpallur në kërkim.

KALLËZIMI I NOA.SH.A
Nga studimi i të dhënave të dokumentuara nga Policia Gjyqësore dhe verifikimet ebëra nga prokurori, rezulton se më datë 26 korrik 2011, është rregjistruar procedimin penal nr.1020, viti 2011, pasi me datë 22. 07. 2011, ka ardhur me postë kallzimi penal nga institucioni financiar, jo banke NOA Sh.a, ku pretendohet se pas auditimit të brendshem të ushtruar në Degën e NOA, sh.a Durrës janë konstatuar veprime të kundraligjshme të punonjësve të Degës Durrës. Më tej më datë 27 korrik 2011 ka ardhur me postë një tjetër kallzim penal i NOA Sh.a, ku jepen fakte dhe rrethana të reja lidhur me kallzimin e mëparshëm penal.

RASTET E EVIDENTUARA
Nga hetimet e zhvilluara rezulton se shtetasi Ardian Arrtunda (Asllani), ish-oficer i kredisë në shoqërinë Noa sha, ka përfituar nga pozita e tij si officer kredie duke marënga debitorët përkatës shuma të ndryshme parash dhe megjithëse duhet të bënte kalimin e këtyre shumave në llogari të shoqërisë Noa sh.a ai nuk i ka kryer këto derdhje por këto shuma ai i ka përfituar për vete. Kështu në datë 20 mars 2009 nga Noa sh.a, është disbursuar kredia në shumën 1.170.000 lekë në emer të shtetasit Artur (Dritan) Marku, me oficer kredie shtetasin Ardian Asllani. Në muajin Tetor 2009, shtetasi Dritan Marku, në ambjentet e Noa Durrës ka takuar oficerin e kredise Ardian Asllani, të cilit i ka dhënë shumën1.044.482 lekë për mbylljen e kredisë. Nga ana e tij AdrianAsllani, i ka dhënë shtetasit Artur Marku mandatin e arkëtimit, datë 21 tetor 2009, i cili është sekuestruar me cilësinë e proves materiale.Ndërkohë, nga ana e oficerit të kredisë Ardian Asllani është derdhur në bankë vetëm një këst në shumën 39.500 lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 1.004.982 lekë është përvetesuar nga ky i fundit. Rasti I dytë bën fjalë në 21 dhjetor 2009 ku është lidhur kontrata e kredisë në shumën 1.200.000 lekë, ndërmjet shoqërisë Noa sha dhe shtetasit Eqerem Guza, me officer kredie shtetasin Ardian Asllani. Në Prill 2011 shtetasi Eqerem Guza i ka dhënë oficerittë kredisë Ardian Asllani shumën prej 100.000 lekë për pagesën e këstit të kredisë, kupër këtë oficeri i kredisë i ka dhënë mandat arkëtimin dt.01 qershor 2011, të sekuestruar nga ana prokurorisë në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, nga ana e tij oficeri i kredisë Ardian Asllani, nuk eka arkëtuar këtë shumë duke e përvetësuar për vete. Të njëjtën skemë manipulative kapërdorur edhe në dy raste të tjera, duke ia marë lekët shtetasve Kujtim Baca dhe Qemal Bushit, të cilët i kanë dhënë në total 6.5 milion lekë, prej të cilave ai ka arkëtuar vetëm 650 euro dhe pjesën tjetër e ka mbajtur për vehte. Nga të gjitha sa u parashtruan më lart rezulton e provuar se shtetasi Ardian Asllani officer kredie në shoqërinë Noa sha duke shpërdoruar detyrën e tijsi oficer kredie dhe duke vepruar në kundërshtim me rregulloret e procedurat e kësaj shoqerie, ka arritur të përfitoje nga kredimarrësit e mesipërmnë total shumën prej 1.354.982 lekë dhe 3.475 euro dhe nuk I ka arkëtuar ato në arkën e shoqërisë duke i shpenzuar ato për qëllime personale.

(aq/shqiptarja.com)

No comments: