Saturday, February 3, 2024

Regjimi po importon me shpejtësi një shtresë masive të përhershme të nënshtruar


 SHUMICË E PËRHERSHME: Skenat e pushtimit masiv që po shohim vazhdimisht në kufi dhe operacionet e ndërhyrjes në zgjedhje kundër Donald Trump nuk janë ngjarje të izoluara.


Regjimi po importon me shpejtësi një shtresë masive të përhershme të nënshtruar, të cilët nuk janë ankoruar nga besnikëria ndaj vendit, traditave të tij dhe Kushtetutës.


Kjo shtresë e ulët do t'i nënshtrohet ideologjikisht dhe financiarisht regjimit - i cili, pasi t'i legalizojë dhe të shkatërrojë të gjithë opozitën politike kuptimplotë, do të qeverisë me një qeverisje të rrënjosur njëpartiake.


Njerëzit në këtë video janë amerikanët e rinj të regjimit.


Ushtarët e tyre të rinj amerikanë, themeli i tyre i ri për një Amerikë të ri-imagjinuar - shumica e tyre e re e përhershme.


Në mënyrë që plani për të vendosur një pushtet të përhershëm të ketë sukses, Donald Trump dhe çdo opozitë e rëndësishme politike duhet të shkatërrohet.

BURIMI


No comments: