Saturday, August 23, 2014

Google: Të pasurit kërkojnë për udhëtime, të varfërit për pistoleta

The Upshot, qendra e analizës së gazetës New York Times, ka analizuar klikimet mbi motorrin e kërkimit Google, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas shteteve më të pasura dhe atyre më të varfra. Rezultatet janë me të vërtete intersante: në zonat më të varfra kërkohen tema fetare, por edhe pistoleta e punë, ndërsa në ato më të pasura kërkohen kartolina, aparate fotografikë apo udhëtime.

Për të përcaktuar zonat e pasura dhe ato të varfra, NY Times është bazuar mbi një tregues të përbërë nga 6 faktorë, mbi të cilat janë ngritur zonat ku të ardhurat, jetëgjatësia dhe edukimi ishin më pak të larta. Bazuar në këtë ndarje, me ndihmën e kryeekonomistit të Google, NY Times ka verifikuar më pas se si kërkimet në Google ndryshonin në zona të të caktuara. Mes qendrave të banuara më të varfra, kërkimet për shëndetin, në veçanti mbi diabetin, zënë vendin e parë.
Gazetarët e qendrës The Upshot kanë patur mundësinë të kërkojnë fjalë të shtypura për 10 vjet në Google, në SHBA.

No comments: