Friday, July 23, 2010

Gjermania


Gjithnjë e më shumë migrantë të diplomuar i kthejnë shpinën RFGJ-së. Sepse me gjithë kualifikimin e njëjtë ata nuk kanë të njëjtat shanse në tregun e punës. Sidomos turqit i tërheq atdheu.

Një ndër tre migrantë me origjinë turke, sipas një studimi të qendrës për studime turke mendojnë të kthehen në Turqi. Kështu numri i atyre, që duan të kthehen, është dyfishuar në vitet e fundit. Interesant është fakti se janë intelektualöt e rinj, ata që, pasi kanë përfunduar studimet në Gjermani, dëshirojnë të kthehen në Turqi. Dhe ata janë jo më pak se 35 për qind. Në një anketim të Institutit të shkencave shoqërore „Futureorg“ shumica japin si arsye, se ndjehen të përjashtuar. Një kthim i migracionit, i cili RFGj-së e parë thjesht nga ana ekonomike, nuk do t'i bënte mirë.

Preferohen më shumë gjermanët

Edhe 29 vjeçarja Hacer Aydin është bërë thuajse gati për t'u larguar. Pas përfundimit me sukses të studimeve në shkencat ekonomike para një viti ajo ka kërkuar punë në një sërë sipërmarrjesh gjermane, por asnjëra prej tyre nuk e ka ftuar të paraqitet.

Universiteti i Bohumit Universiteti i Bohumit

„Një nga pikat kryesore është se preferohen nënshtetasit gjermanë.…Dhe aspekti i dytë natyrisht është se në Gjermani mundësia për t'u ngjitur lart është më e vogël se në Turqi."

Nga komuniteti i saj turk në universitetin e Bochumit disa akademikë të rinj janë larguar në drejtim të Turqisë.

"Ata kthehen me dëshirë, sepse kanë shanse më të mira në shtëpinë e tyre sesa këtu në Gjermani."

Edhe Dirk Halm i Qendrës për Studime Turke nuk mund ta mohojë mosbarazinë e shanseve të akademikëve me origjinë turke në sipërmarrjet gjermane.

„Eshtë fakt, që kriteri i prejardhjes jogjermane në rastet e kualifikimeve përndryshe identike ka qenë vitet e fundit një pengesë në tregun e punës, që është vërtetuar edhe shkencërisht. Kjo është për të të ardhur keq dhe duhen masa urgjente për t'i dhënë fund kësaj dukurie."

Largohen specialistët e degëve të kërkuara

Hacer Aydin thotë se nga rrethi i të njohurve të saj Turqia i tërheq në radhë të parë intelektualöt, që janë të kërkuar në tregun gjerman të punës.

„Këta janë në radhë të parë ata që kanë kryer studimet në shkencat ekonomike, inxhinierë dhe nga sektori i TI-së."

Dirk Halm i Qendrës për Studime Turke Dirk Halm i Qendrës për Studime Turke

Edhe të diplomuar shanset e fëmijëve të të ardhurve janë shumë më të pakta. Në këto raste nuk bëhet fjalë për deficite gjuhësore. Sipas vlerësimit të Dirk Halm të Qendrës për Studime Turke akademikët ndihen krejtësisht të integruar në universitetet gjermane, por jo në perspektivën e tregut të punës. Këtu shohin zi dhe perspektivën e tyre e shohin në Turqi.

„Me siguri që menaxhimi i biznesit dhe teknologjitë luajnë një rol të madh, që mund të ketë rëndësi për të ashtuquajturin remigracion, sepse në Turqi shohin shanset në tregun e punës, ose shanset për të punuar privatisht."

Formë e re: migracioni përmes martesës

Kjo vlen të thuhet, thotë Halm, edhe për një formë të re të migracionit përmes martesës.

„Por jo në formën e migrimit përmes martesë në Gjermani, por në formën e migrimit përmes martesës në Turqi të migrantëve dhe migranteve, që janë të socializuar në Gjermani. Sepse njëri bashkëshort në Turqi ka një tjetër perspektivë ekonomike nga ç' ka qenë para 20, apo 30 vjetësh, kur zhvillimi ekonomik në Turqi nuk ishte aq i favorshëm dhe dinamik."

Me fjalë të tjera një martesë në Turqi për një informaticien, apo një inxhinier me origjinë turke mund të paraqesë një perspektivë shumë më joshëse, sesa një aplikim në Gjermani. Në perspektivën për një karrierë profesionale në Stamboll edhe vetë ekonomistja e emancipuar Hacer Aydin sheh…

„..një mundësi të mirë për t'u kthyer në shtëpi, ku ke edhe familjen rreth vetes."

Në kohët e globalizimit Gjermania siç duket është në rrezik të shpërfillë inteligjenciën e migrantëve të saj. Në dëm të të gjithëve.

Autor: Klaus Deuse/Angjelina Verbica

Redaktoi: Elert Ajazaj/DEUTSCHEWELLE

No comments: