Friday, July 30, 2010

AlbDreams.net në proces gjygjësor me kompaninë Internetupdaters.

AlbDreams.net në proces gjygjësor me kompaninë Internetupdaters.

Për të dytën herë bllokohet puna e revistës online ,AlbDreams.
Revista online AlbDreams është me aktivitet publicistik që nga 20 nëntor 2004,më parë mbahej nga kompania Hostwire dhe nga viti 2008 e tash nga Internetupdaters si kompani hosti dhe Vivvo.net me qëndër në Europë shitse e Template .

Tashme AlbDreams është në proces gjygjësor në shtetin e Michigan me të dy keto kompani shërbimesh online për të bërë të mundur kthimin e punës normale dhe mbajtjen e emrit në sherbim

Pala Paditëse
AlbDreams.net
43719 Van Dyke Ave
Sterling Hts Mi 48314


Dhe Palet e Paditura

Jon Robinson
National Brands Manager
Internet Updaters & Main Street Printing
48532 Van Dyke
Shelby Toënship, Michigan 48317
(586) 477-4674 Phone
(586) 580-3894 Fax
http://www.internetupdaters.com
http://www.mainstreetprinting.com
Dragana Vukajlovic
Sales/Marketing Manager
Vivvo CMS
sales@vivvo.net
www.vivvo.net

Spoonlabs d.o.o.
Pr. Solidarnosti 24
11070 Novi Beograd, Serbia
+381 11 3115020 Intl.
+381 11 3115010 Fax

No comments: