Friday, May 13, 2011

Rezultatet e numërimit të 10 njësive vendore në Tiranë

Njësia 1 e mbyllur
Edi Rama 9913 vota
Lulzim Basha 9467 vota
Diferenca 446 vota në favor të Edi Ramës


Njësia 2 e mbyllur
Edi Rama 15819 vota
Lulzim Basha 16082 vota
Diferenca 209 vota në favor të Lulzim Bashës


Njësia 3 e mbyllur
Edi Rama 8933 vota
Lulzim Basha 8457 vota
Diferenca 476 vota në favor të Edi Ramës


Njësia 4 e mbyllur
Edi Rama 10860 vota
Lulzim Basha 11000 vota
Diferenca 140 vota në favor të Lulzim Bashës


Njësia 6 mbyllur
Edi Rama 11599 vota
Lulzim Basha 10981 vota
Diferenca 618 vota në favor të Edi Ramës


Njësia 7 kanë mbyllur
Edi Rama 14049 vota
Lulzim Basha 13556 vota
Diferenca 493 vota në favor të Edi Ramës


Njësia 8 e mbyllur
Edi Rama 7265 vota
Lulzim Basha 9761 vota
Diferenca 2496 vota në favor të Lulzim Bashës


Njësia 9 e mbyllur
Edi Rama 11380 vota
Lulzim Basha 12024 vota
Diferenca 644 vota në favor të Lulzim Bashës


Njësia 10 mbyllur
Edi Rama 5702 vota
Lulzim Basha 6226 vota
Diferenca 524 vota në favor të Lulzim Bashës


Njësia 11 mbyllur
Edi Rama 10720 vota
Lulzim Basha 13402 vota
Diferenca 2682 vota në favor të Lulzim Bashës

No comments: