Tuesday, July 8, 2008

SHOQATA TROJET E ARBËRIT ORGANIZON SESIONIN E SHTAT SHKENCOR ME MOTONË E DJATHTA SHQIPTARE DREJT SHQIPËRIS ETNIKE

SHOQATA TROJET E ARBËRIT ORGANIZON SESIONIN E SHTAT SHKENCOR ME MOTONË E DJATHTA SHQIPTARE DREJT SHQIPËRIS ETNIKE

Tema:Shqiptarësia e Ferizajt dhe e trojeve etnike gjatë periudhës 1908 1968

Të nderuar bashkatdhetarë shqiptar
Shoqata jonë tashmë me emër të ndryshuar, ka vendosur që me 27 dhe 28 korrik 2008 në Ferizaj të organizojë sesion e shtatë shkencor me temën Shqiptarësia e Ferizajt dhe e trojeve etnike gjatë periudhës 1908 - 1968 që do të këtë objekt trajtimi personalitete dhe ngjarje të historisë sonë të lavdishme brenda periudhës se viteve të përmendura.
Do të ishte në interes që nga ky sesion shkencor kontributet të marrin një karakter më të thelluar shkencor për të provuar para opinionit tonë dhe të huaj se po bëjmë një hap përpara për të ndriçuar në mënyrë të argumentuar të kaluarën tonë.
Këshilli Organizues ka vendosur që kumtesat e këtij sesioni si dhe të sesioneve që do të pasojnë të respektojnë periudhën kohore të përcaktuar (1908 - 1968) dhe mos të kenë më tepër se katër faqe tekst. Punimet qe do të dërgohen, më vonë, redaksisë duhet të jenë të mbështetura me referenca dhe ato nuk duhet të jenë me tepër se 15 faqe.
Këshilli Organizues kërkon që kumtesat të dërgohen, më së largu, deri më 15 korrik 2008 nëpërmjet postës elektronike, në mënyrë që ato të konfirmohen dhe të evidentohen në programin e sesionit.
Për informata tjera në: Tel. 00377-44-124-652 dhe email: m_shatri@hotmail.com
Tel. 0049 431 74191 dhe email: nue_oroshi@yahoo.de
Tel. 00377-44 148 846 dhe email: besidrenica@yahoo.de
Këshilli Organizues i Sesionit shkencor
Prishtinë, më 07. VII. 2008

No comments: