Tuesday, September 10, 2013

Dosja "Dokle" në Shërbimin Sekret serb, hetimi dhe vendimi i Gjykatës

Shkruar nga Arben Shahini
A mund të ndjehet i denjë Parlamenti i Shqipërisë nëse punimet e tij hapen nga një deputet, i cili është provuar edhe nga Gjykata e Lartë e këtij vendi e drejtuar nga një ish-ministër socialist se ai ka një dosje të hapur me Shërbimin Sekret të Milosheviçit?

Ndoshta Kuvendi i Shqipërisë duhet të ketë filtrat e veta përpara se të njollosë veten, duke pranuar që të drejtohen qoftë edhe një seancë të vetme
nga një njeri që ka bashkëpunuar dhe është hetuar për bashkëpunimin me Shërbimin Sekret të Milosheviçit. Bëhet fjalë për një vendim të dhënë nga Gjykata e drejtuar nga ish-ministri socialist, Thimio Kondi në vitin 1999, e cila gjykon dhe i jep të drejtë punonjësit të Shërbimit Informativ në lidhje me hetimin që kishte bërë ndaj lidhjeve të Dokles me Shërbimin Sekret të Milosheviçit.
Megjithëse Gjykata e Lartë në atë kohë i kërkon Shërbimit Informativ dosjen e plotë të hetimit ndaj lidhjeve të Dokles me Shërbimin Sekret serb, Fatos Klosi, i cili në atë kohë drejtonte Shërbimin Informativ refuzoi që t’ia vinte në dispozicion Gjykatës së Lartë, duke përbërë një nga rastet unikale kur Gjykatës i refuzohen provat dhe për më tepër i fshihen ato nga titullari i një institucioni tjetër, sikurse bëri Fatos Klosi.
Hetimi ndaj Dokles ka nisur nga oficeri i Shërbimit Informativ, i cili arriti të dokumentojë në rrugë operative se deputeti i PS së bashku me një deputet tjetër kishin kryer veprime për llogari të Shërbimit Sekret të Milosheviçit. Oficeri i kishte provat e hetimit disavjeçar të tij, Shërbimit Informativ.
Dosja e Dokles u zhduk nga Shërbimi Informativ prej Fatos Klosit dhe ndaj oficerit nisi një persekutim i gjatë, i cili në të vërtetë kërkonte të zhdukte çdo dëshmi ndaj deputetit të PS. Në atë kohë, ish-oficeri punonte si ndihmës avokat në Tiranë dhe paditi menjëherë SHIK-un për largim të padrejtë nga puna dhe ka kërkuar t'i vihen në dispozicion gjithë dosjet që ai kishte mbushur.
Pikërisht këtu Shërbimi Sekret i Fatos Klosit tërhiqet dhe nuk arrin të dorëzojë dhe të paraqesë në Gjykatë asnjë nga dosjet e hetimit ku dokumentoheshin lidhjet e Dokles me Shërbimin Sekret të Milosheviçit. Gjykata e Lartë e drejtuar nga një ish-ministër socialist në atë kohë i qëndroi besnik fakteve dhe ligjeve dhe i dha të drejtë oficerit që kishte provuar lidhjet e Dokles me Shërbimin Sekret serb, duke mos aprovuar vendimin që kishte marrë ndaj tij Fatos Klosi.

No comments: